Chia sẻ:
Notifications
Clear all

Thông tin tuyển sinh ngành Du lịch 2021 ( Khu vực Hà Nội )


Võ Thị Phương 0375804658
New Member Registered
Tham gia: 11 tháng trước
Bài viết: 1
Topic starter  
MÃ NGÀNH VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021 (KHU VỰC THỦ ĐÔ HÀ NỘI)    
STT Tên trường Mã trường Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu Mã tổ hợp xét tuyển Điểm chuẩn tham khảo Phương thức tuyểnsinh
1 ĐH Khoa học xã hội và nhân văn- ĐHQG HN QHX QHX15 Quản trị dịch vụ Du lịch và lữ hành  

D01: Ngữ văn, Toán , Tiếng Anh

D78: Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

A01: Toán , Vật lí, Tiếng Anh

 

Xét tuyển thẳng theo Quy định bộ GD- ĐT

Xét tuyển kết quả kì thi tốt nghiệp THPT   

Xét tuyển qua kỳ thi đánh giá năng lực 

QHX16 Quản trị khách sạn
2 Khoa Quốc tế- ĐHQGHN QHQ QHQ07  Quản trị Khách sạn, Thể thao và Du lịch  140

A00: Toán, Lý, Hóa                   

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh     

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh          

D03: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Pháp            

D06: Ngữvăn, Toán, tiếng Nhật

  Xét tuyển dựa trên kết quả học bạ THPT và kết quả bài thi tốt nghiệp THPT năm 2021
3 HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM HPN 7810103 Quản trị Dịch vụ Du lịch và lữ hành 200

A00: Toán, Lý, Hóa                          A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh           

C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa Lí                                D01: Ngữ Văn, Tiếng anh, Toán

 

Xét tuyển thẳng                                      

Xét tuyển theo học bạ                              

Xét tuyển dựa vào kỳ thi tốt nghiệp năm 2021.

4 ĐH CÔNG NGHIỆP HN   7810104 Quản trị dịch vụ Du lịch và lữ hành   D01: Toán, Tiếng Anh; Ngữ văn  

Tuyển thẳng cho các đồi tượng theo quy chế tuyển sinh                                                 Xét tuyển cho thì sinh có giải HS giỏi cấp tỉnh/thành phố và quốc tế                          

Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT 

    7810104 Quản trị khách sạn
5 ĐH CÔNG NGHIỆP VIỆT HƯNG VHD 7340101 Quản trị kinh doanh chuyên ngành quản trị Khách sạn và Du lịch 250

A00: Toán, Lý, Hóa                          A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh           

C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa Lí                                D01: Ngữ Văn, Tiếng anh, Toán

 

Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021                       

Xét tuyển dựa vào kết quả học tập học kỳ 2 lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12               

Xét tuyển dựa vào kết quả học tập cả năm lớp 12 ở cấp THPT

6 Trường Đại học Hà Nội NHF 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) 150 D01: Toán, Ngữ Văn, Tiếng anh  

Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo                                      

Xét tuyển kết hợp theo quy định của Trường Đại học Hà Nội                                     

Xét tuyển dựa trên kết quả của kì thi tốt nghiệp THPT năm 2020                              

Xét tuyển bằng học bạ và trình độ tiếng Anh cho các chương trình đào tạo liên kết với nước ngoài.

7 Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp   7810103DKK Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 192

A00: Toán, Vật lí, Hóa học;
A01: Toán, Vật lí, Anh văn       

D01: Toán, Anh văn, Ngữ văn.
C00: Ngữ văn, Lịch sử , Địa lý

 

Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Xét tuyển kết quả học bạ THPT Tuyển thẳng

8 Trường ĐH Kinh tế Quốc dân NEU 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành  

A00: Toán, Lý, Hóa                          A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh           

D07:Toán, Hóa học, Tiếng Anh                                D01: Ngữ Văn, Tiếng anh, Toán

 

Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

Xét tuyển kết hợp

Xét tuyển theo kết quả thi TN THPT

7810201 Quản trị khách sạn  
9 ĐH Mở HN DNV 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành  

A00: Toán, Lý, Hóa                          A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh       

D01: Ngữ Văn, Tiếng anh, Toán

  Kết quả thi THPT 2021
10 ĐH Nội vụ HN MHN 7229042-01 Quản trị di sản VH và phát triển du lịch   C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa Lí                                D01: Ngữ Văn, Tiếng anh, Toán    C20: Ngữ văn, Địa lý, GDCD     D15: Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh  

Kết quả thi THPT 2021

Kết quả học tập THPT

Xét tuyển thẳng

7229040-01 Văn hóa Du lịch  
11 ĐH THỦ ĐÔ HN C01 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành   C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa Lí                                D01: Ngữ Văn, Tiếng anh, Toán  

Xét tuyển thẳng                                              

Xét tuyển theo học bạ                                   

Xét tuyển dựa vào kỳ thi tốt nghiệp năm 2021.

12 ĐH THƯƠNG MẠI  TMA TM02 Quản trị khách sạn  

A00: Toán, Lý, Hóa                          A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh           

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh                             D01: Ngữ Văn, Tiếng anh, Toán

 

Xét tuyển kết hợp                                   

Xết tuyển theo học bạ                               

Kết quả tốt nghiệp THPT 2021

TM03 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
13 ĐH VĂN HÓA HN VHH 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 150

D78: Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh  

C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa Lí                                D01: Ngữ Văn, Tiếng anh, Toán

  1.Xét tuyển thẳng theo Quy chế Tuyển sinh ĐH Chính quy 2021
2. Xét học bạ THPT (03 năm học)
3. Xét học bạ THPT kết hợp thi Năng khiếu
4. Xét điểm thi THPT Quốc gia năm 2021
14 ĐH THĂNG LONG DTL 7810103 Quản trị du lịch và Lữ hành  

A00: Toán, Lý, Hóa                          A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh                            D01: Ngữ Văn, Tiếng anh, Toán

D03: Ngữ văn, Toán , Tiếng Pháp

D04: Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung

 

Xét tuyển kết hợp                                          

Xét tuyển theo học bạ                                        

Kết quả tốt nghiệp THPT 2021

15 ĐH ĐẠI NAM  DDN 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành  

 A07: Toán, Lịch sử, Địa lí                      

A08: Toán, Lịch sử, GDCD          

C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa Lí                                D01: Ngữ Văn, Tiếng anh, Toán

  1.Xét tuyển thẳng theo Quy chế Tuyển sinh ĐH Chính quy 2021
2. Xét học bạ THPT (03 năm học)
3. Xét điểm thi THPT Quốc gia năm 2021
16 ĐH FPT   7340101 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành  Quản trị khách sạn  

D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng anh          

A00: Toán, Vật lí, Hóa học       

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh            

C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

 

Xét tuyển thẳng                                         

Xét tuyển theo học bạ                                      

Xét tuyển dựa vào kỳ thi tốt nghiệp năm 2021.

 
17 ĐH KINH DOANH VÀ CÔNG NGHIỆP HN   7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 200

A00: Toán, Lý, Hóa                          A07: Toán, Lịch sử, Địa lí           

C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa Lí                                D06: Ngữ Văn, Tiếng Nhật, Toán

 

Xét điểm thi THQG các năm trước                                

Xét tuyển theo học bạ                                     

Xét tuyển dựa vào kỳ thi tốt nghiệp năm 2021.

18 ĐH THÀNH ĐÔ TDD 7810201 Quản trị khách sạn  

A00: Toán, Lý, Hóa                          A07: Toán, Lịch sử, Địa lí           

C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa Lí                                D06: Ngữ Văn, Tiếng Nhật, Toán

 

Xét tuyển theo Học bạ THPT                  

Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT                                                                                                                                                                            Thi tuyển: Thi đánh giá năng lực do trường Đại học Thành Đô tổ chức.

19 ĐH CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ HỮU NGHỊ DCQ 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành  

D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng anh          

A00: Toán, Vật lí, Hóa học       

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh            

C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

 

 Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.                                                            Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT.              

Xét tuyển trên các điều kiện theo yêu cầu của trường.


Trả lờiTrích dẫn
Liên hệ với chúng tôi