Chia sẻ:
Notifications
Clear all

Thông tin tuyển sinh ngành Du lịch khu vực miền Trung


Châu Lê
New Member Registered
Tham gia: 10 tháng trước
Bài viết: 0
Topic starter  
MÃ NGÀNH VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021 (KHU VỰC MIỀN TRUNG )        
STT Tên trường Mã trường Tên ngành Mã ngành Chỉ tiêu Mã tổ hợp xét tuyển Điểm chuẩn tham khảo Phương thức tuyểnsinh
1 Trường Đại học Đà Lạt  TDL Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103   Ngữ Văn, Địa lý, Lịch sử (C00) Ngữ văn ,Địa, GDCD (C20) Toán, Văn, Anh (D01)          Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh (D78)   Xét tuyển dựa trên học bạ THPT                       Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia 2021                                                                       Xét tuyển dựa vào kỳ thi đánh giá năng lực 
2 Trường Đại học Kinh tế Nghệ An  CEA

Quản trị kinh doanh       

CN1: Quản trị doanh nghiệp
CN2: Quản trị du lịch lữ hành và khách sạn

7340101   Toán, Lý, Hóa (A00)
Toán, Lý, Anh (A01)
Toán, Hóa, Sinh (B00)
Toán, Văn, Anh (D01)
  Xét tuyển dựa trên kết quả học bạ THPT   (năm lớp 11 và học kỳ I lớp 12 ) và kết quả bài thi tốt nghiệp THPT năm 2021
5 Trường Du lịch - Đại học Huế DHD Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành  7810103 Chỉ tiêu theo KQ THPT : 160                                                    Chỉ tiêu theo thi TN THPT : 240 Toán, Vật lý, Hóa học ( A00)
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
Toán, Địa lý, Tiếng Anh (D10)
Ngữ Văn, Địa lý, Lịch sử (C00)
  Xét tuyển dựa trên kết quả học bạ THPT    và kết quả bài thi tốt nghiệp THPT năm 2021
Quản trị khách sạn 7810201 chỉ tiêu theo KQ THPT : 100         Chỉ tiêu theo thi TN THPT : 150 Toán, Vật lý, Hóa học (A00)
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
Toán, Địa lý, Tiếng Anh (D10)
Ngữ Văn, Địa lý, Lịch sử (C00)
 
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 7810202 Chỉ tiêu theo KQ THPT : 40     Chỉ tiêu theo thi TN THPT : 60 Toán, Vật lý, Hóa học (A00)
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
Toán, Địa lý, Tiếng Anh (D10)
Ngữ Văn, Địa lý, Lịch sử (C00)
 
Du lịch 7810101 Chỉ tiêu theo KQ THPT : 50     Chỉ tiêu theo thi TN THPT : 75 Toán, Vật lý, Hóa học (A00)
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
Toán, Địa lý, Tiếng Anh (D10)
Ngữ Văn, Địa lý, Lịch sử (C00)
 
Du lịch điện tử 7810102 Chỉ tiêu theo KQ THPT : 30  Chỉ tiêu theo thi TN THPT : 45 Toán, Vật lý, Hóa học (A00)
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
Toán, Địa lý, Tiếng Anh (D10)
Ngữ Văn, Địa lý, Lịch sử (C00)
 
Quản trị du lịch và khách sạn 7810104 Chỉ tiêu theo KQ THPT : 10    Chỉ tiêu theo thi TN THPT : 15 Toán, Vật lý, Hóa học (A00)
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
Toán, Địa lý, Tiếng Anh (D10)
Ngữ Văn, Địa lý, Lịch sử (C00)
 
6 Trường Đại học Nội vụ Hà Nội - phân hiệu Quảng Nam  DNV Chuyên ngành Văn hóa Du lịch 7320303-1 Quảng Nam 40 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)   Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân  (C20)                                   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)                                         Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh  (D15)       Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT        Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (lớp 11 và học kì I lớp 12)       Xét tuyển thẳng của bộ GD - ĐT 
7 Trường Đại học Phú Yên  DPY Việt Nam học ( Du lịch ) 7310630 50 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)              Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)          Ngữ văn , Lịch sử , Tiếng Anh (D14)   xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT               xét tuyển theo kết quả học tập THPT                                                                                    xét tuyển thẳng của bộ GD - ĐT 
8 Trường Đại học Phạm Văn Đồng  DPQ Quản trị kinh doanh du lịch 7340101   Toán Vật lý Hóa học (A00)                  ToáN Vật lý Tiếng Anh (A01)            Ngữ vănToánTiếng Anh  (D01)     Toán Khoa học tự nhiênT iếng Anh (D90)   Xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2021   Xét tuyển theo kết quả học tập THPT:
    Du lịch 7810101 50 Văn, Sử, Địa (C00 )                         Ngữ vănToánTiếng Anh (D01),  Ngữ văn Khoa học tự nhiên Tiếng Anh (D72)                              Ngữ văn Khoa học xã hội TiếngAnh (D78 )  
9 Trường Đại học Quy Nhơn DQN Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 1,700  Toán Vật lý H óa học (A00)                 Toán  Vật lý  Tiếng Anh (A01)            Ngữ văn ToánT iếng Anh  (D01)      Ngữ Văn Lịch sửT iếng Anh (D14)   Xét tuyển theo học bạ THPT                       Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực do các Đại học Quốc gia tổ chức                Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021                                                       Xét tuyển thẳng học sinh giỏi quốc gia 
Quản trị khách sạn 7810201 1,700 Toán Vật lý Hóa học  (A00 )     Toán  Vật lý  Tiếng Anh  (A01 )   Ngữ văn Toán Tiếng Anh (D01)  
Việt Nam học (Văn hóa - Du lịch) 7810201 1,700 Văn, Sử, Địa C00                            Ngữ văn ToánTiếng Anh (D01)   Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh (D15)                                        Ngữ văn, Lịch sử và Giáo dục công dân (C19)  
10 Trường Đại học Công Nghiệp Vinh  DCV Quản trị dịch vụ Du Lịch và Lữ Hành  7810103   Toán Vật lý Hóa học (A00)          Ngữ vănToánTiếng Anh  (D01) Văn , Sử , Địa ( C00 )                 Văn , Địa , Anh ( D15)              Xét tuyển theo học bạ THPT ( lớp 11 và HKI lớp 12                                                          Xét tuyển thẳng theo quy định Bộ GD- ĐT      Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021                                                       
Quản Trị Khách Sạn  7810201   Toán Vật lý Hóa học (A00)                   Ngữ vănToánTiếng Anh  (D01)   Văn , Sử , Địa ( C00 )  VĂn , Địa , Anh ( D15)             
11 Trường Đại học Dân lập Duy Tân  DDT Quản trị Du lịch & Khách sạn                        Quản trị Du lịch & Khách sạn chuẩn PSU 7810201 407 1.Toán, Lý, Hóa (A00)             2.Văn, Sử, Địa (C00)                     3.Văn, Toán, KHXH (C15)          4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01)          Xét tuyển dựa vào Kết quả thi đánh giá năng lực                                                                                Xét kết quả kỳ thi THPT                                            Xét kết quả Học bạ THPT  (điểm Trung bình môn năm lớp 11 & điểm học kỳ 1 lớp 12) hay ( kết quả học tập năm lớp 12, 
Quản trị Du lịch & Lữ hành 408
 Quản trị Du lịch & Lữ hành chuẩn PSU 408(PSU)
7810103 408 1.Toán, Lý, Hóa (A00)                    2.Văn, Sử, Địa (C00)                     3.Văn, Toán, KHXH (C15)    4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01)         
Hướng dẫn Du lịch quốc tế (tiếng Anh)  7810103 440 1.Toán, Lý, Hóa (A00)                               2.Văn, Sử, Địa (C00)                                 3.Văn, Toán, KHXH (C15)                        4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01)         
Hướng dẫn Du lịch quốc tế (tiếng Hàn 7810103 441 1.Toán, Lý, Hóa (A00)                 2.Văn, Sử, Địa (C00)                   3.Văn, Toán, KHXH (C15)          4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01)         
Hướng dẫn Du lịch quốc tế (tiếng Trung) 7810103 442 1.Toán, Lý, Hóa (A00)                               2.Văn, Sử, Địa (C00)                                 3.Văn, Toán, KHXH (C15)                        4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01)         
Quản trị Sự kiện và Giải trí  7810103 413 1.Toán, Lý, Hóa (A00)                               2.Văn, Sử, Địa (C00)                                 3.Văn, Toán, KHXH (C15)                        4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01)         
Quản trị Du lịch và Nhà hàng chuẩn PSU  7810202 409(PSU) 1.Toán, Lý, Hóa (A00)                               2.Văn, Sử, Địa (C00)                                 3.Văn, Toán, KHXH (C15)                        4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01)         
Smart Tourism (Du lịch thông minh 7810101 445 1.Toán, Lý, Hóa (A00)                               2.Văn, Sử, Địa (C00)                                 3.Văn, Toán, KHXH (C15)                        4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01)         
12 Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân  DVX Quản trị Du lịch và khách sạn 7810201 50 Toán, Lý, Hóa (A00 )                   Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01 )     Toán, KHXH, Tiếng Anh (D96)  Văn, Sử, Địa (C00)   Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (Học bạ)  Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia 
13 Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng  KTD Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103   A00 (Toán, Lý, Hóa)                   A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh)       B00 (Toán, Hóa, Sinh)               D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh   XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT 2021                                                                 XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ HỌC TẬP GHI TRONG HỌC BẠ
Quản trị khách sạn 7810201   A00 (Toán, Lý, Hóa)                  A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh)       B00 (Toán, Hóa, Sinh)            D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh  
14 Trường Đại học Phan Thiết  DPT Quản trị Khách sạn 7810201   Toán, Vật lý, Hóa học ( A00)
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)
Ngữ Văn, Địa lý, Lịch sử (C00)
  kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021      Dựa trên kết quả học bạ THPT                             Dựa trên kết quả kỳ thì đánh giá năng lực của Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh
Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành 7810103   Toán, Vật lý, Hóa học ( A00)
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)
Ngữ Văn, Địa lý, Lịch sử (C00)
 
15 Trường Đại học Quang Trung DQT Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành 7810103 140 Văn, Sử, Địa (C00,)                    Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh   Văn ,Sử,Anh(D14)                      Văn,Địa,Anh (D15)   Học bạ lớp 11 và học kỳ I của lớp 12                    Xét tuyển thẳng                                                   Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021
Quản trị Khách sạn – Nhà hàng 7810203 120 Văn, Sử, Địa (C00,)                             Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)          Văn ,Sử,Anh(D14)                                  Văn,Địa,Anh (D15)  
16 Trường Đại học Thái Bình Dương  TBD Du lịch (Các chuyên ngành: Hướng dẫn du lịch và lữ hành; Quản trị Khách sạn và nhà hàng) 7810101 200 Văn, Sử, Địa (C00,)              Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)                                             Văn ,Sử,Anh(D14)                      Văn , Địa , GDCD ( C20)    Xét học bạ                                                                Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021
17 Trường Đại học Yersin Đà Lạt DYD QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH 7810103        
1. Quản trị Nhà hàng - Khách sạn     A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)       C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý)  D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)                                          D15 (Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh)   Xét tuyển học bạ THPT                                         Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021                                                                        Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2021 của Đại học Quốc gia TP. CM   
2. Quản trị lữ hành     A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)       C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý)   D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)                                            D15 (Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh)  
18 Trường Đại học Phú Xuân DPX Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành 7810103   Toán–Lý–Ngoại ngữ A01           Văn – Sử – Địa C00                    Văn – Toán – Ngoại ngữ D01    Văn – Sử – Ngoại ngữ D14   Xét tuyển bằng học bạ lớp 11 hoặc học bạ HK1 lớp 12                         Xét tuyển bằng điểm thi THPT
Quản trị khách sạn 7810201   Toán–Lý–Ngoại ngữ A01          Văn – Sử – Địa C00                    Văn – Toán – Ngoại ngữ D01   Văn – Sử – Ngoại ngữ D15  
19 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á DAD Quản trị khách sạn 7810201   A00: Toán, Lý, Hóa                     C00 Văn, Sử, Địa                       D01   Toán, Văn, Anh                  D10  Toán, Địa, Anh   XÉT THEO HỌC BẠ THPT                                      XÉT THEO ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT               XÉT TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN TUYỂN THẲNG
Quản trị dịch vụ  du lịch và lữ hành 7810103   A00: Toán, Lý, Hóa              C00: Văn, Sử, Địa                 D01: Toán, Văn, Anh               D10: Toán, Địa, Anh  
20 Trường Đại học Sư Phạm - ĐH Đà Nẵng DDS Địa lý học (Địa lý du lịch) 7310501 100 Địa lý + Ngữ văn + Lịch sử         (C00)                                            Địa lý + Ngữ văn + Tiếng Anh (D15)   XÉT THEO HỌC BẠ THPT                                     XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ THI THPT NĂM 2021                                                                      XÉT TUYỂN THẲNG
Việt Nam học (Văn hóa du lịch) 7310630 160 Ngữ văn + Địa lý + Lịch sử (C00)                                       Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh (D15)                                       Ngữ văn + Lịch sử + Tiếng Anh (D14)   
 
 

ADMIN đã thích
Trả lờiTrích dẫn
Liên hệ với chúng tôi